[Jahn, Jan. Slovanské adverbium]

Název: [Jahn, Jan. Slovanské adverbium]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 135-136
Rozsah
135-136
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Jahn, Jan. Slovanské adverbium. Praha: SPN, 1966. 114, [2] s. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Sv. 31, Philologica; Čís. 18.