[Schmitt, L.E. Untersuchungen zu Entstehung und Struktur der "Neuhochdeutschen Schriftsprache". I. Bd., Sprachgeschichte des Thüringisch-Obersächsischen im Spätmittelalter: die Geschäftssprache von 1300 bis 1500]

Název: [Schmitt, L.E. Untersuchungen zu Entstehung und Struktur der "Neuhochdeutschen Schriftsprache". I. Bd., Sprachgeschichte des Thüringisch-Obersächsischen im Spätmittelalter: die Geschäftssprache von 1300 bis 1500]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 159-161
Rozsah
159-161
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Schmitt, L.E. Untersuchungen zu Entstehung und Struktur der "Neuhochdeutschen Schriftsprache". I. Bd., Sprachgeschichte des Thüringisch-Obersächsischen im Spätmittelalter: die Geschäftssprache von 1300 bis 1500. Köln, Graz: Böhlau Verlag, 1966. 686 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.