Průřez vývojem slovotvorné soustavy adjektiv v češtině

Variantní název
Querschnitt durch die Entwicklung des Wortbildungssystems der Adjektiva im Tschechischen
Přispěvatel
Krejčí, Karel (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. [37]-64
Rozsah
[37]-64
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document