Výrazy předložkové povahy v dnešní spisovné češtině

Název: Výrazy předložkové povahy v dnešní spisovné češtině
Variantní název:
  • Выражения предложного характера в современном чешском литературном языке
    • Vyraženija predložnogo charaktera v sovremennom češskom literaturnom jazyke
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. [117]-130
Rozsah
[117]-130
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.