Výrazy předložkové povahy v dnešní spisovné češtině

Title: Výrazy předložkové povahy v dnešní spisovné češtině
Variant title
Выражения предложного характера в современном чешском литературном языке
Author: Jelínek, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. [117]-130
Extent
[117]-130
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language