Outline of phonemic system in Mycenaean Greek

Název: Outline of phonemic system in Mycenaean Greek
Variantní název:
  • Nástin hláskového systému mykénské řečtiny
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. [195]-209
Rozsah
[195]-209
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.