Outline of phonemic system in Mycenaean Greek

Title: Outline of phonemic system in Mycenaean Greek
Variant title
Nástin hláskového systému mykénské řečtiny
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. [195]-209
Extent
[195]-209
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language