Морфологический анализ образования синтетических форм степеней сравнения в русском языке

Variantní název
Morfologická analýza tvoření syntetických tvarů stupňování v ruštině
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. [165]-173
Rozsah
[165]-173
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document