Příznakovost konsonantů v staroindických trsech

Variantní název
Markedness of consonants in old Indo-Aryan clusters and their reflections in middle Indo-Aryan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. [19]-30
Rozsah
[19]-30
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document