Příznakovost konsonantů v staroindických trsech

Title: Příznakovost konsonantů v staroindických trsech
Variant title
Markedness of consonants in old Indo-Aryan clusters and their reflections in middle Indo-Aryan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. [19]-30
Extent
[19]-30
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language