[Kořenský, J.; Komárek. M. a kol. Mluvnice češtiny. 2, Tvarosloví]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. [161]-165
Rozsah
[161]-165
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kořenský, J.; Komárek. M. a kol. Mluvnice češtiny. 2, Tvarosloví. Praha: Academia, 1986. 536 s.
Document