Die Hauptlendenzen der indoeuropäischen Lautentwicklung

Název: Die Hauptlendenzen der indoeuropäischen Lautentwicklung
Variantní název:
  • Hlavní tendence indoevropského hláskového vývoje
Autor: Erhart, Adolf
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. [21]-31
Rozsah
[21]-31
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.