Die Hauptlendenzen der indoeuropäischen Lautentwicklung

Title: Die Hauptlendenzen der indoeuropäischen Lautentwicklung
Variant title:
  • Hlavní tendence indoevropského hláskového vývoje
Author: Erhart, Adolf
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. [21]-31
Extent
[21]-31
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.