Vývoj třídně politických názorů v Rusku na přelomu 15.-16. století : místo a úloha teorie "Moskva - třetí Řím"

Variantní název
Развитие политических взглядов в России на рубеже XV и XVI веков : место и роль теории "Москва - третий Рим"
Autor: Boček, Pavel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, roč. 33, č. C31, s. [135]-143
Rozsah
[135]-143
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document