Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1973, roč. 22, č. C20

Obrázek
Rok
1973
Rok vydání
1975
Ústav FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-19 Antyhitlerowskie niemieckie ośrodki propagandy na terenie Czechosłowacji w latach 1933-1938 : (w oparciu o materiały Min. zagranicznych III. Rzeszy) Fiedor, Karol | pdficon
[21]-40 Národnostní programy socialistických stran střední a jihovýchodní Evropy v období listopad-říjen 1918 : (ohlas VŘSR u Čechů a Slováků, Jihoslovanů a Poláků) Kolejka, Josef | pdficon
[41]-59 Balkánská problematika a česká společnost : II. ohlas ilindenského povstání v Makedonii roku 1903 u nás Dorovský, Ivan | pdficon
[61]-101 Výpomocné pokladny pro dělnictvo na Moravě v 50.-70. letech 19. století : (k předhistorii sociálního pojištění) Janák, Jan | pdficon
[103]-130 Poids et mesures employés dans les sandjaks balkaniques aux XVIe et XVIIe siècles : (contribution à la métrologie ottomane) Kabrda, Josef | pdficon
[131]-141 Aus der Vorgeschichte der Notariatsurkunde in den Böhmischen Ländern Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša | pdficon
[143]-157 Nápisy na středověkých zvonech Flodr, Miroslav | pdficon
Recenze, referáty, zprávy – Сообщения, рецензии – Besprechungen, Berichte
Page Title
[159]-168 Sovětští historikové o vzniku a podstatě ruského absolutismu : (pohled na diskusi) Fišer, Rudolf | pdficon
168-187 Hon na čarodějnice v západní historiografii po druhé světové válce : (výběrový přehled) Šindelář, Bedřich | pdficon
187-196 Charakter neoabsolutistického režimu habsburské monarchie a postavení jejích národů v letech 1849-1860/1861 : (přehled a srovnání literatury) Kolejka, Josef; Pražák, Richard | pdficon
197-199 [Očerki po novejšej istorii Vengrii: Naučnyje trudy, posvjaščennyje 25-letiju osvoboždenija Vengrii] Romportlová, Marta | pdficon
199-200 Historické katedry k 25. výročí Února Čerešňák, Bedřich | pdficon
200-202 Sympózion : problémy a úkoly marxistického zpracování dějin Moravy Šimeček, Zdeněk | pdficon
Page Title
203-205 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon