Les Codes Turcs (Kanunname) relatifs a l'Albanie et leur importance pour l'histoire nationale

Variantní název
Turecké zákoníky (kanunname) týkající se Albánie a jejich význam pro národní dějiny
Турецкие кодексы (кануннаме) относящиеся к Албании и их значение для национальной истории
Autor: Kabrda, Josef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1959, roč. 8, č. C6, s. [55]-77
Rozsah
[55]-77
Type: Článek
Jazyk
francouzsky
Licence: Neurčená licence
Document