Les Codes Turcs (Kanunname) relatifs a l'Albanie et leur importance pour l'histoire nationale

Variant title
Turecké zákoníky (kanunname) týkající se Albánie a jejich význam pro národní dějiny
Турецкие кодексы (кануннаме) относящиеся к Албании и их значение для национальной истории
Author: Kabrda, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1959, vol. 8, iss. C6, pp. [55]-77
Extent
[55]-77
Type: Article
Language
French
License: Not specified license
Document