C6

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Year: 1959
Volume: 8
Issue: C6
Publication year
1959
Department FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Das Verhältnis zur Urkunde als methodischer Faktor der diplomatischen Arbeit | [5]–19
Šebánek, Jindřich
PDF
Poznámky o ekonomickém charakteru předbělohorského velkostatku | [21]–37
Válka, Josef
PDF
Od česko-polské státní smlouvy k habsbursko-vasovskému dynastickému paktu (1589-1613) | [39]–54
Hejl, František
PDF
Les Codes Turcs (Kanunname) relatifs a l'Albanie et leur importance pour l'histoire nationale | [55]–77
Kabrda, Josef
PDF
Zur Machtstellung Österreich-Ungarns am Vorabend der russischen Revolution 1905-1907 | [79]–100
Konečný, Zdeněk
PDF
Recense a referáty – Рецензии и сообщения – Besprechungen und Referate
Title Document
[Štajerman, Jelena Michailovna. Krizis rabovladel'českogo stroja v zapadnych provincijach Rimskoj imperii] | [101]–106
Češka, Josef
PDF
[Kudrjavcev, Oleg Vsevolodovič. Issledovanija po istorii balkano-dunajskich oblastej v period rimskoj imperii i stat'ji po obščim problemam drevnej istorii] | 106
Češka, Josef
PDF
[Wiessner, Hermann (ed.). Die Kärntner Geschichtsquellen 1269-1286] | 107–111
Dušková, Sáša
PDF
[Pražák, Jiří. Ke kritice českých aktů XII. stol.] | 111–113
Dušková, Sáša
PDF
[Kristen, Z. Dvě neznámé listiny bývalého maltézského archivu] | 113
Šebánek, Jindřich
PDF
[Albertini, Rudolf von. Das florentinische Staatsbewusstsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat] | 113–115
Kudrna, Jaroslav
PDF
[Ernstberger, Anton. Ferdinand von Schills Nachlass] | 115–116
Šindelář, Bedřich
PDF
[Gans Edler Herr zu Putlitz, Wolfgang. Unterwegs nach Deutschland. Erinnerungen eines ehemaligen Diplomaten] | 116–117
Šindelář, Bedřich
PDF
[Tobolka, Zdeněk Václav, (ed.); Žáček, Václav, (ed.). Slovanský sjezd v Praze roku 1848: sbírka dokumentů] | 118
Jordán, František
PDF
[Král, Václav. Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v letech 1938-1945. Sv. I; II.] | 118–119
Jordán, František
PDF
Title Document
Výměna - Обмен - Exchange - Austausch | 121–[124]
PDF