D34

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1987
Ročník: 36
Číslo: D34
Rok vydání
1987
Stati
Title Document
K rytířské tematice epochy renesance | [7]–16
Kopecký, Milan
PDF
Koncepce národní literatury u H.G. Schauera | [17]–24
Jeřábek, Dušan
PDF
Z typologie literárních let devadesátých | [25]–35
Kudrnáč, Jiří
PDF
Podněty F.X. Šaldy smetanovskému bádání | [37]–42
Pečman, Rudolf
PDF
Autorský typ Karla Matěje Čapka-Choda | [43]–49
Pavelka, Jiří
PDF
Systém, ale bláznivý : k řádu a smysluplnosti Mahenova Měsíce | [51]–57
Suchomel, Milan
PDF
Lidové noviny : k nenapsané kapitole z dějin české žurnalistiky | [59]–69
Soldán, Ladislav
PDF
Obraz poválečné slovenské memoáristiky | [71]–84
Válek, Vlastimil
PDF
Analýza dramatického díla Miroslava Krleži | [85]–92
Dorovský, Ivan
PDF
Theatrum militans : polské divadlo za druhé světové války | [93]–100
Pelikán, Jarmil
PDF
Cвoeoбpaзиe жaнpoвoй cиcтeмы и идeйнoгo пocлaния poмaнa Ч. Aйтмaтoвa "Бypaнный пoлycтaнoк" | [101]–105
Mikulášek, Miroslav
PDF
Rozhledy
Title Document
"Odraz odrazu" : folklór na festivalové scéně | [107]–115
Beneš, Bohuslav
PDF
Recenze
Title Document
[Krausová, Nora. Význam tvaru - tvar významu] | [117]–119
Trávníček, Jiří
PDF
[ze Žatce, Jan. Oráč z Čech] | 119–120
Kopecký, Milan
PDF
Magistri Iohannis Hus Opera omnia : Tomus IV : Opera bohemica minora | 120–121
Skutil, Jan
PDF
[Pešat, Zdeněk. Dialogy s poezií] | 121–123
Trávníček, Jiří
PDF
Slavistički studii | 123
Dorovský, Ivan
PDF
[Käfer, István. A szlovák és a cseh irodalom magyar bibliográfiája a kezdetektöl 1970-ig] | 123–125
Pražák, Richard
PDF
[Koška, Ján. Slovensko-bulharské literárne vzťahy (1826-1918)] | 125–127
Dorovský, Ivan
PDF
[Koschmal, Walter. Das poetische System der Dramen I.S. Turgenevs : (Studien zu einer pragmatischen Dramenanalyse)] | 127–129
Dohnal, Josef
PDF
Zprávy
Title Document
Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1982-1985 | [131]–132
Válek, Vlastimil
PDF
Nad moravskými periodiky | 132–133
jt
PDF