Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická 2007, roč. 56, č. Q10

Obrázek
Rok
2007
Rok vydání
2008
ISSN
1214-0406
ISBN
978-80-210-4541-5
Studie
Page Title
[7]-16 Jiří Pokorný a "ústecká škola" - divadelní tvorba 1993/1994-2000/2001 Adamová, Radmila | pdficon
[17]-36 Brněnská účinkování Heinricha Rademina Havlíčková, Margita | pdficon
[37]-58 Jiří Frejka a Moderní studio (1929) Jochmanová, Andrea | pdficon
[59]-69 Boží duha v Divadle U stolu : rekonstrukce inscenačních postupů Klein, Pavel | pdficon
[71]-100 Dramaturgicko-režijní aspekty Sokolovského inscenací v Mahenově činohře Kovářová, Klára | pdficon
[101]-114 Volker Schlöndorff a hledání oidipovského mýtu Stehlíková, Eva | pdficon
[115]-127 Ztvárnění řeči a dramatické umění - divadelní poetika Rudolfa Steinera Šťávová, Jitka | pdficon
Prostor pro hosta
Page Title
[131]-141 Problems of evaluating a Sanskrit drama by western standard Ray, K. Mohit | pdficon
Z prací studentů
Page Title
[145]-159 Estetika staroindického divadelního umění : teorie rasy Kysová, Šárka | pdficon
[161]-173 Výběrové příbuznosti Zogatová, Lenka | pdficon
Miscelanea
Page Title
[177]-179 Německá listina o vzniku brněnského divadla (známého dnes pod názvem Mahenovo divadlo) Winterholler, Gustav | pdficon
180-181 První dáma rakouského dramatu přichází... Šťávová, Jitka | pdficon
181-183 Příspěvek Vladimíra Gamzy k teorii herecké tvorby Gamza, Vladimír | pdficon
183-186 Updating the experiment : two Portuguese theatre anthologies Coelho, Rui Pina | pdficon
186-189 Všední a sváteční dny v německých divadlech v zahraničí : setkání Thalia-Germanica, Cluj-Napoca, Rumunsko 8.-11.11.2006 Wessely, Katharina | pdficon
hidden section Autoři
Page Title
190-192 Autoři | pdficon