Opera Slavica 1997, roč. 7, č. 1

Obrázek
Rok
1997
Rok vydání
1997
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Page Title
1-5 Малоизвестные данные о чешско-русских связях в области изобразительного искусства Kšicová, Danuše | pdficon
Page Title
6-12 Концепция символизма в трудах В. Брюсова Zacharijeva, Irina | pdficon
Page Title
13-21 Meziliterární společenství - meziliterárnost - meziliterární centrismy - světová literatura : (ke koncepci Ďurišinova týmu) Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš | pdficon
Page Title
22-32 K některým otázkám recepce díla Christopha von Schmida v české a slovenské literatuře : (se zřetelem ke sporným problémovým okruhům) Mikulášek, Alexej | pdficon
Page Title
33-41 Pseudo nejen jako lež a faleš Dorovský, Ivan | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
42-44 Anglický slavista John Bowring ve sbírkách Literárního archívu Památníku národního písemnictví : (zapomenuté výročí) Mikulová, Helena | pdficon
44-45 Profesorka Danuše Kšicová jubiluje Dohnal, Josef | pdficon
46-49 Отзывы жизни : (рассуждение о творческом пути А.Н. Майкова) Matyušová, Zdeňka | pdficon
49-52 Alexandr Veselovskij v Brně Kšicová, Danuše | pdficon
52-56 Súčasnosť a perspektíva : (úvahy o stave vyučovania RJ) Makara, Sergej; Bálintová, Helena | pdficon
57-59 Rusistické bilancování na Slovensku Richterek, Oldřich | pdficon
Recenze
Page Title
60-61 [Češi a jižní Slované] Dorovský, Ivan | pdficon
61-62 [Domov má jméno Daruvar: Literární tvorba Čechů v Chorvatsku] Měšťan, Antonín | pdficon
62-64 Genologické studie ve srovnávacím pohledu Mikulášek, Alexej | pdficon
65 [Literatura a heterogeniczność kultury: poetyka i obraz świata] Měšťan, Antonín | pdficon
66-67 Pocta Jánu Števčekovi Pokorný, Milan | pdficon
67-69 Slovanský fenomén Pospíšil, Ivo | pdficon
69-70 [Gjurčinov [i.e. Ǵurčinov], M. Nova makedonska književnost] Dorovský, Ivan | pdficon
71-73 [Woldan, A. Der Österreich-Mythos in der polnischen Literatur] Filipová, Helena | pdficon