1

Title: Opera Slavica
Rok: 1997
Ročník: 7
Číslo: 1
Rok vydání
1997
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Малоизвестные данные о чешско-русских связях в области изобразительного искусства | 1–5
Kšicová, Danuše
PDF
Title Document
Концепция символизма в трудах В. Брюсова | 6–12
Zacharijeva, Irina
PDF
Title Document
Meziliterární společenství - meziliterárnost - meziliterární centrismy - světová literatura : (ke koncepci Ďurišinova týmu) | 13–21
Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš
PDF
Title Document
K některým otázkám recepce díla Christopha von Schmida v české a slovenské literatuře : (se zřetelem ke sporným problémovým okruhům) | 22–32
Mikulášek, Alexej
PDF
Title Document
Pseudo nejen jako lež a faleš | 33–41
Dorovský, Ivan
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Anglický slavista John Bowring ve sbírkách Literárního archívu Památníku národního písemnictví : (zapomenuté výročí) | 42–44
Mikulová, Helena
PDF
Profesorka Danuše Kšicová jubiluje | 44–45
Dohnal, Josef
PDF
Отзывы жизни : (рассуждение о творческом пути А.Н. Майкова) | 46–49
Matyušová, Zdeňka
PDF
Alexandr Veselovskij v Brně | 49–52
Kšicová, Danuše
PDF
Súčasnosť a perspektíva : (úvahy o stave vyučovania RJ) | 52–56
Makara, Sergej; Bálintová, Helena
PDF
Rusistické bilancování na Slovensku | 57–59
Richterek, Oldřich
PDF
Recenze
Title Document
[Češi a jižní Slované] | 60–61
Dorovský, Ivan
PDF
[Domov má jméno Daruvar: Literární tvorba Čechů v Chorvatsku] | 61–62
Měšťan, Antonín
PDF
Genologické studie ve srovnávacím pohledu | 62–64
Mikulášek, Alexej
PDF
[Literatura a heterogeniczność kultury: poetyka i obraz świata] | 65
Měšťan, Antonín
PDF
Pocta Jánu Števčekovi | 66–67
Pokorný, Milan
PDF
Slovanský fenomén | 67–69
Pospíšil, Ivo
PDF
[Gjurčinov [i.e. Ǵurčinov], M. Nova makedonska književnost] | 69–70
Dorovský, Ivan
PDF
[Woldan, A. Der Österreich-Mythos in der polnischen Literatur] | 71–73
Filipová, Helena
PDF