Linguistica Brunensia 2012, roč. 60, č. 1-2

Obrázek
Rok
2012
Rok vydání
2012
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
ISBN
978-80-210-5883-5
Stati – Статьи – Articles – Aufsätze
Page Title
[3]-12 Consonantal blocking clusters in Winter's law Sukač, Roman | pdficon
[13]-36 Lachmann's law (part 1) Sukač, Roman | pdficon
[37]-47 The relation between phones and phonemes on examples from Pāli Šefčík, Ondřej | pdficon
[49]-60 Honorifics in Hindi : a morphological, semantic and pragmatical analyses Bhatt, Sunil Kumar | pdficon
[61]-83 Balkano-románské jazyky : lexikostatistický test Blažek, Václav | pdficon
[85]-126 Ke klasifikaci ugrofinských jazyků Hofírková, Lucie; Blažek, Václav | pdficon
[127]-146 Jmenná deklinace fino-sámských jazyků v ugrofinské perspektivě : Vítu Bubeníkovi, pánu všech pádů, k sedmdesátinám Hofírková, Lucie; Blažek, Václav | pdficon
[147]-170 Tunguzské jazyky – přehled, klasifikace, současný stav Schwarz, Michal; Blažek, Václav | pdficon
[171]-182 Nápis na tzv. Čingisově kameni (Činggis-ün čilaγun-u bičig) Srba, Ondřej | pdficon
[183]-187 Litevská deminutiva Kabeláčová, Tereza | pdficon
[189]-197 Český elativ a jeho protějšky v ruštině Brandner, Aleš | pdficon
[199]-209 Vyjadřování vztahu příčiny a důvodu v antických jazycích a ve staré ruštině Žaža, Stanislav | pdficon
[211]-231 Low Germanic loanwords in English borrowed in Europe Malášková, Zuzana | pdficon
Kronika – Хроника – Anniversaries – Chronik
Page Title
[233] Šedesát let vydávání odborného periodika Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Křístek, Michal | pdficon
234-236 Dvě drobnosti z dějin brněnské jazykovědy Vykypěl, Bohumil | pdficon
236-241 Vít Bubeník septuagenarius (*31.3.1942) Blažek, Václav | pdficon
241-242 Za Zoe Hauptovou (1929–2012) Večerka, Radoslav | pdficon
242-243 Simeon Romportl (3.2.1931–17.9.2011) Vykypěl, Bohumil | pdficon
243-265 Manfred Mayrhofer (26.9.1926, Linz – 31.10.2011, Wien) Šefčík, Ondřej; Blažek, Václav | pdficon
265-273 Ronald Eric Emmerick (9.3.1937, Sydney – 31.8.2001, Hamburg) Schwarz, Michal; Blažek, Václav | pdficon
273-275 Alois Jedlička (20.6.1912, Oslavany u Brna – 13.6.2000, Praha) Štěpán, Jan | pdficon
275-276 Krátké vzpomenutí na Émila Benvenista Vykypěl, Bohumil | pdficon
276-281 Sir Aurel Stein (1862–1943) Schwarz, Michal; Blažek, Václav | pdficon
Recenze – Рецензии – Reviews – Besprechungen
Page Title
[283]-284 [The Oxford handbook of grammaticalization. Edited by Heiko Narrog and Bernd Heine] Vykypěl, Bohumil | pdficon
284-285 [The languages and linguistics of Europe: a comprehensive guide. Edited by Bernd Kortmann, Johan van der Auwera] Vykypěl, Bohumil | pdficon
285-286 [Bühler, Karl. Theory of language: the representational function of language] Vykypěl, Bohumil | pdficon
286-289 [Continuum companion to historical linguistics. Edited by Silvia Luraghi and Vit Bubenik] Boček, Vít | pdficon
289-290 [Fritz, Matthias. Der Dual im Indogermanischen: genealogischer und typologischer Vergleich einer grammatischen Kategorie im Wandel] Vykypěl, Bohumil | pdficon
290-291 [The Celtic languages. Edited by Martin J. Ball and Nicole Müller] Vykypěl, Bohumil | pdficon
291-294 [Wmffre, Iwan. Breton orthographies and dialects: the twentieth-century orthography war in Brittany ; Köhler, Wolfgang. Bretonisch und Französisch im Süd-Finistère: ein facettenreicher Sprachkonflikt ; Glaser, Konstanze. Minority languages and cultural diversity in Europe: Gaelic and Sorbian perspectives] Vykypěl, Bohumil | pdficon
294 [Haarmann, Harald. Writing as technology and cultural ecology: explorations of the human mind at the dawn of history] Boček, Vít | pdficon
294-296 [Stadnik-Holzer, Elena; Holzer, Georg (Hrsg.). Sprache und Leben der frühmittelalterlichen Slaven: Festschrift für Radoslav Katičić zum 80. Geburtstag: mit den Beiträgen zu den Scheibbser Internationalen Sprachhistorischen Tagen II und weiteren Aufsätzen] Boček, Vít | pdficon
296-297 [Žigo, Pavol. Historická a areálová lingvistika: studia selecta] Ireinová, Martina | pdficon
298 [Clancy, Steven J. The chain of being and having in Slavic] Vykypěl, Bohumil | pdficon
298-304 [Калита, И.В. Современная Беларусь: языки и национальная идентичность] Oplatek, Stanislav | pdficon
304-308 [Норман, Борис Ю. Лингвистическая прагматика: на материале русского и других славянских языков: курс лекций] Brandner, Aleš | pdficon
309-213 [Grenarová, Renée. Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako – kak v češtině a ruštině] Pavlasová, Markéta | pdficon
312-316 [Колесов, Владимир Викторович. Историческая грамматика русского языка: учебник для высших учебных заведений Российской Федерации] Brandner, Aleš | pdficon
316-318 [Вопросы культуры речи. Выпуск 10. Отв. редaктор А.Д. Шмелев] Přadková, Petra | pdficon
318-320 [Nedomová, Zdeňka. Функциональная стилистика русского языка] Žaža, Stanislav | pdficon
320-323 [Пространство и время в языке и культуре. Oтв. ред. Светлана М. Толстая] Šarapatková, Žofie | pdficon
323-325 [Balleková, Katarína, ed. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie] Malčík, Petr | pdficon
325-328 [Půda, Aleš. Zur Theorie der Lehnprägung im deutsch-tschechischen Sprachkontakt ; Woldt, Claudia. Sprache als Wert – Werte in der Sprache ; Pavkovič, Aleksander. Tschechisch und Slovenisch im Vergleich ihrer schrift- und standardsprachlichen Entwicklung] Vykypěl, Bohumil | pdficon
328-329 [Stöhr, Ingrid. Zweisprachigkeit in Böhmen: deutsche Volksschulen und Gymnasien im Prag der Kafka-Zeit ; Hall, Adéla. Deutsch und Tschechisch im sprachenpolitischen Konflikt: eine vergleichende diskursanalytische Untersuchung zu den Sprachenverordnungen Badenis von 1897] Vykypěl, Bohumil | pdficon
329-336 [Lur'je, Pavel Borisovič. Iranisches Personennamenbuch. Band II, Mitteliranische Personennamen. Faszikel 8, Personal names in Sogdian texts] Schwarz, Michal; Blažek, Václav | pdficon
336-337 [Rachewiltz, Igor de; Rybatzki, Volker. Introduction to Altaic philology: Turkic, Mongolian, Manchu] Boček, Vít | pdficon
338-341 [Geng, Shimin; Wei, Cuiyi. Gudai tujueyu yufa (Staroturkická gramatika)] Schwarz, Michal | pdficon
341-343 [Ji, Yonghai. Manyu yufa (Manchu grammar)] Schwarz, Michal | pdficon
343-344 [Franz Spina (1868–1938): ein Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit. Herausgegeben von Steffen Höhne und Ludger Udolph] Vykypěl, Bohumil | pdficon
344-347 [Kačala, Ján. Profily slovenských jazykovedcov 20. storočia] Žaža, Stanislav | pdficon
347 [Отечественные лексикографы: XVIII–XX вв.] Přadková, Petra | pdficon
347-348 [European Federation of National Institutions for Language. National, regional and minority languages in Europe: contributions to the annual Conference 2009 of EFNIL in Dublin. Gerhard Stickel (ed.).] Boček, Vít | pdficon
Page Title
[351] Informace pro přispěvatele | pdficon