Archaeologia historica 2012, roč. 37, č. 1

Obrázek
Rok
2012
Rok vydání
2012
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na XLIII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Mesto v stredoveku a jeho zázemie, Modra u Bratislavy 12.–16. září 2011.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština) a Marika Gajdošíková (slovenština).
Město a jeho zázemí – Die Stadt und ihr Hinterland
Page Title
7-58 Die ersten Stadtformationen in der Welt der Slawen mit speziellem Augenmerk auf Großmähren Měřínský, Zdeněk | pdficon
59-74 Murovaný obytný dom z mestských počiatkov s atypickou šijou Žuffová, Jaroslava | pdficon
75-86 Rimavská Sobota ve stredoveku a v novoveku Botoš, Alexander | pdficon
87-100 K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách Rusnák, Rastislav | pdficon
101-104 Dendrochronologický výskum archeologických nálezov dreva z Košíc Barta, Peter | pdficon
105-112 Interpretačné možnosti veže kruhového pôdorysu v centre Žiliny a jej pamiatková prezentácia Repková, Stanislava | pdficon
113-132 Archeologický výskum na dostavbe hotela Holiday Inn v Trnave Nagy, Peter | pdficon
133-141 Studne s výdrevou z Trnavy – Hviezdoslavovej ulice Barteková, Anna | pdficon
143-164 Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku Čapek, Ladislav | pdficon
165-174 Archeologické doklady obléhání Plzně husity Orna, Jiří; Dudková, Veronika | pdficon
175-187 Opevněná hradní městečka v Čechách Durdík, Tomáš | pdficon
189-208 Výpověď archeologických pramenů o prostorovém vývoji jihovýchodní části Brna ve 12.–15. století na příkladu parcely někdejšího domu Josefská 7 Procházka, Rudolf; Zůbek, Antonín | pdficon
209-232 Struktura vrcholně středověkého osídlení ve Veselí nad Moravou Dejmal, Miroslav | pdficon
Vesnické osídlení – Dorfbesiedelung
Page Title
235-250 K problematike značiek na dnách nádob z Nitry-Lupky Vlkolinská, Ivona | pdficon
251-256 Stredoveké osídlenie Šamorína Barteková, Anna; Pristachová, Patrícia; Nováková, Lucia; Novák, Martin; Hulínek, Drahoslav | pdficon
257-272 Vrcholnostredoveká osada v Mužle-Čenkove Hanuliak, Milan; Kuzma, Ivan | pdficon
273-287 Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z Podhorian-Sokolníkov Repka, Dominik; Pažinová, Noémi | pdficon
289-318 Vesnické zázemí středověké Nové Plzně Vařeka, Pavel; Rožmberský, Petr; Holata, Lukáš; Schejbalová, Zdeňka | pdficon
319-329 Zaniklý středověký sídelní areál na Tachovsku Galusová, Lucie | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
330-333 Zkratky | pdficon