Family register documents in the Czech Republic and Ukraine : terminology of family register documents and translation problems

Název: Family register documents in the Czech Republic and Ukraine : terminology of family register documents and translation problems
Variantní název:
  • Matriční dokumenty v ČR a na Ukrajině : terminologie a problémy při překladu
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 2, s. 48-54
Rozsah
48-54
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Family register documents are one of the most often translated type of documents. The article deals with the documents in terms of their function and basic terminology, which represents the administrative law terms. Above all, the attention is paid to the terminology of "civil partnership", that has not yet been codified in the Ukrainian language. Another problematic terms, as for the translation from the Czech language to the Ukrainian language, are "personal identification number" and "maiden surname", because there exist several variants and it is necessary to choose one, which best corresponds to the cultural background.
Matriční dokumenty patří k nejčastěji překládaným dokumentům. Článek rozebírá tyto dokumenty z hlediska jejich funkce a základní terminologie. Terminologie matričních dokumentů patří k té části právnické terminologie, jenž se zabývá správním právem. Pozornost je věnována především terminologii "registrovaného partnerství", která není na Ukrajině dosud zpracovaná. Dalšími problematickými termíny při překladu z českého jazyka do jazyka ukrajinského jsou termíny "rodné číslo" a "rodné příjmení", neboť existuje několik variant, z nichž je potřeba vybrat tu, která nejvíce odpovídá uvedeným reáliím.
Reference
[1] MYRONOVA, H., GAZDOŠOVÁ, O.: Česko-ukrajinský právnický slovník. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 s.

[2] Великий енциклопедичний юридичний словник. За редакцією академіка НАН України Ю. С. Шемшученка. Київ, Юридична думка, 2007.

[3] Українська радянська енциклопедія. Том 9. Головний редактор М. П. Бажан. Київ, Акаде-мія наук Української радянської соціалістичної Республіки, 1962.

[4] Cyclop.com.ua [online]. Updated 2014 [cit.2014-01-04]. Avalaible from: http://cyclop.com.ua/ content/view/1179/58/1/1/#55

[5] Registrované partnerství [online], updated 1. 2. 2014 20:48 [cit. 2014-01-04], Wikipedie. Available from: http://cs.wikipedia.org/wiki/Registrovan%C3%A9_partnerstv%C3%AD Dny práva.

[6] Rozluka manželství – zapomenutý institut?? [online]. 2009, issue 1, vol. 358, [cit. 2014-01-04]. Avalaible from: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/ prispevky/sblizovani/Petr_Pavel__1334_.pdf> ISBN 978-80-210-4990-1