Family register documents in the Czech Republic and Ukraine : terminology of family register documents and translation problems

Title: Family register documents in the Czech Republic and Ukraine : terminology of family register documents and translation problems
Variant title:
  • Matriční dokumenty v ČR a na Ukrajině : terminologie a problémy při překladu
Source document: Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 2, pp. 48-54
Extent
48-54
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Family register documents are one of the most often translated type of documents. The article deals with the documents in terms of their function and basic terminology, which represents the administrative law terms. Above all, the attention is paid to the terminology of "civil partnership", that has not yet been codified in the Ukrainian language. Another problematic terms, as for the translation from the Czech language to the Ukrainian language, are "personal identification number" and "maiden surname", because there exist several variants and it is necessary to choose one, which best corresponds to the cultural background.
Matriční dokumenty patří k nejčastěji překládaným dokumentům. Článek rozebírá tyto dokumenty z hlediska jejich funkce a základní terminologie. Terminologie matričních dokumentů patří k té části právnické terminologie, jenž se zabývá správním právem. Pozornost je věnována především terminologii "registrovaného partnerství", která není na Ukrajině dosud zpracovaná. Dalšími problematickými termíny při překladu z českého jazyka do jazyka ukrajinského jsou termíny "rodné číslo" a "rodné příjmení", neboť existuje několik variant, z nichž je potřeba vybrat tu, která nejvíce odpovídá uvedeným reáliím.