Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století

Název: Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století
Variantní název:
  • Sources of raw ceramic materials of tile production in Brno in the 15th century
  • Die Keramikrohstoffquellen der Brünner Kachelproduktion des 15. Jahrhunderts
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 139-153
Rozsah
139-153
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V souboru brněnských středověkých kamnových kachlů lze na základě reliéfní výzdoby čelních vyhřívacích stěn definovat užší kolekce, mezi nimiž dominují dvě, početnější s tematikou Klanění a užší s výjevy z turnajové scény. K oběma nalezneme přímé analogie v nálezech z archeologických výzkumů nejen v našich zemích. Petroarcheologické rozbory brněnských vzorků z obou kolekcí se zaměřují na upřesnění provenience těchto výrobků, které by mělo přispět k osvětlení jejich původu.
Several smaller series can be distinguished in a collection of Brno stove tiles, on the basis of the relief decoration of the front (heating) sections. These series are dominated by two in particular: the larger one with the Adoration subject, the smaller with tournament scenes. Both have direct analogies in finds from archaeological excavations in this country and outside its borders. Petroarchaeological analyses of samples from the two Brno series are aimed at the specification of the products' provenance that should help elucidate their origin.