Zur Herkunft und dem graphischen Charakter der glagolitischen schrift

Název: Zur Herkunft und dem graphischen Charakter der glagolitischen schrift
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. [159]-162
Rozsah
[159]-162
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Jiný typ článku
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Německé shrnutí článku publikovaného v Srpski jezik u svetlu savremenih lingvističkih teorija, knj. 4. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenie jezika i književnosti, 2010, s. 23–41.