Pojem reprezentace: Rorty vs. "novověká tradice"

Název: Pojem reprezentace: Rorty vs. "novověká tradice"
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2010, roč. 11, č. 2, s. [2]-11
Rozsah
[2]-11
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek na příkladu názorů R. Descarta a J. Locka zkoumá, nakolik adekvátní je Rortyho kritická interpretace novověké "reprezentační epistemologie". Autor postupně probírá čtyři Rortyho hlavní argumenty a dospívá k závěru, že některé z nich se míjí s názory raně novověkých filosofů.
The paper examines, on the example of the views of R. Descartes and J. Locke, how adequate is Rorty's critical interpretation of modern "representational epistemology". The author considers Rorty's four main arguments and comes to conclusion that some of them miss their early modern targets.
Reference
[1] Ayers, M. (1996) Locke: Epistemology & Ontology, sv. II. London: Routledge.

[2] Coventry, A. – Kriegel, U. (2008) Locke on consciousness. History of Philosophy Quarterly 25, s. 221–242.

[3] Descartes, R. (1983) Oeuvres De Descartes, sv. VI. Ch. Adam – P. Tannery (eds.), Paris: Lib-rairie Philosophique J. Vrin.

[4] –––. (2003) Meditace o první filosofii. Přeložili P. Glombíček, T. Marvan a P. Zavadil. Praha: OIKOYMENH.

[5] Hříbek, T. (2000) Nesnáze naturalismu. Přijetí Rortyho v Čechách. Filosofický časopis, vol. 48, s. 27–49.

[6] Kirk, R. (1999) Relativism and Reality. London: Routledge.

[7] Locke, J., (1690/2008) An Essay concerning Human Understanding. Citováno dle vydání: P. Phemister (ed.), Oxford: Oxford University Press, 2008.

[8] Nadler, S. (1989) Arnauld and the Cartesian Philosophy of Ideas. Manchester: Manchester University Press.

[9] Reid, T. (1764/1997) An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense. Citováno dle vydání D. R. Brookes (ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997.

[10] –––. (1785/1941) Essays on the Intellectual Powers of Man. Citováno dle vydání: A. D. Woozley (ed.), London: Macmillan and Co., 1941.

[11] Rorty, R. (1979) Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press.

[12] –––. (1982) Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press.

[13] –––. (1991) Objectivity, Relativism and Truth. Cambridge: Cambridge University Press.

[14] –––. (1998) Truth and Progress. Cambridge: Cambridge University Press.

[15] –––. (1998a) Zkoumání jako rekontextualizace. In J. Peregrin, Obrat k jazyku: druhé kolo. Přeložil J. Peregrin. Praha: Filosofia.

[16] –––. (1999) Philosophy and Social Hope. London: Penguin.

[17] –––. (2010) Reply to János Boros. In R. E. Auxier – L. E. Hahn (eds.), The Philosophy of Ri-chard Rorty. Chicago: Open Court.

[18] Sellars, W. (1997) Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-versity Press.