Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku

Název: Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku
Variantní název:
  • Das Ensemble dreier Feudalsitze und eines Gehöfts in Kestřany bei Pisek
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 331-343
Rozsah
331-343
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Hejna A., České tvrze, Praha 1961.

[2] Kašička F., Feudální sídla na vesnici ve stavebně historickém průzkumu SÚRPMO AH 2, 1977.

[3] Kašička F., Horní tvrz v Kestřanech — příspěvek ke stavební podobě jihočeské tvrze, Památky a příroda 1/1978.

[4] Kašička F., Tvrze středních Čech, KSSPPOP Praha, 1984.

[5] Menclová D., České hrady I—II, Praha 1972.

[6] Sedláček A., Hrady, zámky a tvrze království českého, VII, 1898.

[7] Zíbrt Č., Z dějin zámku a panství Zvíkova, 1908.