Zlom epoch v ruské literatuře (1800) : problém redukce složitější reality

Název: Zlom epoch v ruské literatuře (1800) : problém redukce složitější reality
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 1, s. 189-193
Rozsah
189-193
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Epochenumbruch? Literatur um 1800 im russischen Reich. Herausgegeben von Petr Bukharkin und Ulrike Jekutsch. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2021. vi, 218 S. ISBN 978-3-447-11727-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu specifického výzkumu, který podpořilo MŠMT v roce 2022: MUNI/A/1335/2021.