1

Title: Slavica litteraria
Rok: 2022
Ročník: 25
Číslo: 1
Rok vydání
2022
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 7
PDF
Články – Articles
Title Document
Několik úvodních slov a reflexí k dvojímu výročí F. M. Dostojevského (1821–1881) | 9–14
Pospíšil, Ivo
PDF
Разговор о Фёдоре Достоевском | 15–23
Heller, Leonid; Mnich, Roman
PDF
Достоевский в англоязычной аудитории : опыт преподавания "Преступления и наказания" британским студентам | 25–47
Tabachnikova, Olga
PDF
Риторика Ф. Достоевского-публициста ("Дневник писателя") : к вопросу о коммуникативных особенностях стиля | 49–60
Urtminceva, Marina Genrichovna
PDF
Переводческий опыт Достоевского : у истоков становления авторского метода | 61–70
Červyns'ka, Ol'ha V'jačeslavìvna; Dzyk, Roman
PDF
Al'fred Bem sur Dostoevskij : de la biographie au dictionnaire : l'influence de la psychanalyse dans les études littéraires | 71–84
Cirac, Stephanie
PDF
Вопросы самоубийства в произведении Достоевского "Кроткая" :(психологический подход) | 85–94
Lekeš, Patrik
PDF
Вариации "мистической реальности" Федора Достоевского в романе Sous le soleil de Satan Жоржа Бернаноса | 95–110
Dzyk, Roman
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Title Document
Městský a vesnický kulturní areál : diachronie a synchronie toposu a literatury | 111–124
Pospíšil, Ivo
PDF
Na obranu bezvládí : literatura bulharského anarchistického exilu po roce 1944 | 125–147
Mikulecký, Jakub
PDF
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Title Document
Poctivá služba literatuře, jejím autorům a vědě o ní | 149–160
Pavera, Libor
PDF
Marie Sobotková opět jubilující | 161–165
Fiala, Jiří
PDF
Energie laskavosti - Энергия доброты : uzavřený příběh Ludmily Norajrovny Budagovové (1932–2022) | 167–171
Blümlová, Dagmar
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Průřez dílem znalkyně české literatury | 173–174
Pospíšil, Ivo
PDF
Medzi skutočnosťou, slovom a časom | 175–181
Žemberová, Viera
PDF
Ruština za války a revoluce | 182–184
Zelenka, Miloš
PDF
I tylko szok, i wstręt, i pustka : o mrocznym obliczu literatury czeskiej | 185–188
Woźniak, Kamila
PDF
Zlom epoch v ruské literatuře (1800) : problém redukce složitější reality | 189–193
Pospíšil, Ivo
PDF
Literárna komparatistika z pohľadu poľského komparatistu Andrzeja Hejmeja | 194–195
Štangová, Lenka
PDF
Imagologicky o spirituálnej tvorbe | 196–197
Hrešková, Sylvia
PDF
Dvě komplexní monografie : o tzv. postkomunistickém způsobu psaní a Sorokinových diskursech (preference, metodologie, žánr) | 198–201
Pospíšil, Ivo
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
Postřehy k VI. kongresu českých slavistů (20.–21. 10. 2021) | 202–203
Sommer, Jaroslav
PDF
Vedecká konferencia Megatrends and Media 2021 | 204–205
Mierková, Dóra
PDF
hidden section Slavica litteraria
Title Document
Slavica litteraria | [206]
PDF