Zlom epoch v ruské literatuře (1800) : problém redukce složitější reality

Title: Zlom epoch v ruské literatuře (1800) : problém redukce složitější reality
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 189-193
Extent
189-193
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Epochenumbruch? Literatur um 1800 im russischen Reich. Herausgegeben von Petr Bukharkin und Ulrike Jekutsch. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2021. vi, 218 S. ISBN 978-3-447-11727-2.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu specifického výzkumu, který podpořilo MŠMT v roce 2022: MUNI/A/1335/2021.