2

Title: Archaeologia historica
Rok: 2023
Ročník: 48
Číslo: 2
Rok vydání
2023
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Title Document
Hygiena ve středověkém a raně novověkém Hradci Králové | 319–342
Bláha, Radek
PDF
Title Document
Lázně ve středověké a raně novověké Plzni | 343–356
Orna, Jiří; Kočí Dudková, Veronika; Frýda, František; Kučera, Lukáš
PDF
Title Document
Příspěvek k poznání hygienické situace v Chrudimi ve středověku a raném novověku | 357–383
Frolík, Jan; Musil, Jan
PDF
Title Document
Příspěvek k poznání pokročilých hygienických zařízení v raně barokní Praze | 385–420
Havrda, Jan; Žďárská, Anna
PDF
Title Document
K otázce hygienických poměrů ve středověkém vězení | 421–430
Varhaník, Jiří
PDF
Title Document
Hrad Skalka u Třebenic (okres Litoměřice) | 431–450
Sýkora, Milan
PDF
Title Document
Tvrz v Mlázovicích (okres Jičín) ve světle archeologických výzkumů : postavení sídla v kontextu okolních fortifikací a jejich vývoje | 451–477
Drnovský, Pavel
PDF
Title Document
Bastionová reduta u Rohozné (okres Jihlava) | 479–495
Hejhal, Petr; Duffek, Petr; Kovář, Daniel; Lanta, Martin; Rytíř, Ladislav; Těsnohlídek, Jakub
PDF
Title Document
Hromadné hroby jako příklad zvláštního zacházení se zemřelými ve středověku a hřbitov u kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře - Sedlci | 497–521
Brzobohatá, Hana; Frolík, Jan; Velímský, Filip
PDF
Title Document
Archeologický výzkum u kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí (Čechy) : objev nejstarší fáze městského kostela | 523–551
Drnovský, Pavel; Tůma, Ondřej; Horáková, Marcela; Louda, Jiří; Rytíř, Ladislav
PDF
Title Document
Náčrt stavebného vývoja gotických fáz dominikánskeho konventu v Košiciach | 553–572
Rusnák, Rastislav
PDF
Title Document
Vodovod kamaldulského kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore | 573–586
Samuel, Marián
PDF
Title Document
Zaniklá středověká vesnice Zábdiší na panství hradu Žebrák | 587–609
Čapek, Ladislav; Chalánek, Martin
PDF
Title Document
Současný stav poznání zaniklé středověké vsi Stříteže (k. ú. Svinov u Pavlova) | 611–639
Hlubek, Lukáš; Halama, Jakub; Baják, Martin
PDF
Title Document
Dehtářský a textilní výrobní areál v zázemí středověkého městečka Lukavce – příklad vrcholně středověké kolonizace na Vysočině | 641–670
Duffek, Petr; Těsnohlídek, Jakub; Simota, Vlastimil; Těsnohlídková, Kateřina; Hrubý, Petr; Petr, Libor; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Brychová, Veronika; Lisá, Lenka
PDF
Title Document
Použitie nákladového povrchu pri modelovaní ciest v Považskom Inovci v stredoveku | 671–684
Pechová, Lenka
PDF
Title Document
Archeologické doklady importu benátského theriaku do jižních Čech | 685–692
John, Jan
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Osmdesátiny doc. PhDr. et Ing. Miroslava Plačka | 693–694
Varhaník, Jiří
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 697–701
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 706–707
PDF