Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny

Obrázek
Přispěvatel
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Klápště, Jan (Editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2015
Rozsah
171 s.
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque; 18
ISBN
978-80-210-7818-5
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6338985
Poznámka
  • Příprava této disertační práce byla podpořena granty GA ČR GD404/05/H527 – Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií, GA ČR GD404/09/H020 – Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií II a Cenou Společnosti Hugo Obermaiera za rok 2012.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Ondřej Mlejnek
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section [Přílohy]
Page Chapter number Title
[Přílohy] | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
7 Poděkování | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-11 1. | Úvod | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Přírodní podmínky
Page Chapter number Title
12-16 2. | Přírodní podmínky | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Metodika
Page Chapter number Title
17-24 3. | Metodika | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Dějiny výzkumů
Page Chapter number Title
25-31 4. | Dějiny výzkumů | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Katalog lokalit
Page Chapter number Title
32-134 5. | Katalog lokalit | pdf icon Mlejnek, Ondřej
Page Chapter number Title
135-139 6. | Statistické zpracování získaných dat | pdf icon Mlejnek, Ondřej
Page Chapter number Title
140-145 7. | Vývoj osídlení východních svahů Drahanské vrchoviny v paleolitu | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Sídelní strategie
Page Chapter number Title
146-154 8. | Sídelní strategie | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
155-157 9. | Závěr | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Seznam literatury
Page Chapter number Title
158-166 Seznam literatury | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
167 Seznam zkratek | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Seznam příloh
Page Chapter number Title
168 Seznam příloh | pdf icon Mlejnek, Ondřej
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
169-171 Summary | pdf icon Mlejnek, Ondřej