Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1988, roč. 37, č. D35

Obrázek
Rok
1988
Rok vydání
1988
Stati
Page Title
[7]-19 August Ludwig Schlözer a Josef Dobrovský Pražák, Richard | pdficon
[21]-31 Morfologické rysy Nerudovy fejetonistiky šedesátých let Tureček, Dalibor | pdficon
[33]-42 Macharova filozofie dějin v cyklu Svědomím věků Pavelka, Jiří | pdficon
[43]-62 Ferdinand Strejček a ročenka Chudým dětem : k 110. výročí narození a k 25. výročí úmrtí F. Strejčka Kopecký, Milan | pdficon
[63]-69 K recepci německého dadaismu v české literatuře Mareček, Zdeněk | pdficon
[71]-81 "Ticho" Jana Skácela : sémantická klasifikace básníkova klíčového slova : dr. Milanu Suchomelovi k šedesátinám Trávníček, Jiří | pdficon
[83]-95 Portrét a charakteristika v memoárech Válek, Vlastimil | pdficon
[97]-102 Odraz, mímésis a tvořivost v obrazovém systému socialistického realismu Mikulášek, Miroslav | pdficon
[103]-107 Poetika překladů titulů anglicky psaných románů do češtiny a slovenštiny Kriaková, Hana | pdficon
[109]-113 Pověst o původu erbu srdce s plameny : literatura a folklór Hrabětová, Irena | pdficon
[115]-125 Boздeйcтвиe нapoднo-пoэтичecкoгo твopчecтвa и pyccкoй и yкpaинcкoй литepaтypы нa пoэзию Paйкo Жинзифoвa Dorovský, Ivan | pdficon
[127]-130 Kompoziční postup časového předpětí v povídce Leonida Andrejeva "Predstojala kraža" Dohnal, Josef | pdficon
Jubilea
Page Title
[131]-137 K šedesátinám Milana Suchomela Kudrnáč, Jiří | pdficon
[139]-145 K šedesátinám Jarmila Pelikána Hrabětová, Irena | pdficon
Recenze
Page Title
[147]-149 [Miko, František. Verš v recepcii poézie] Trávníček, Jiří | pdficon
149-152 Literárne rozhľady : zborník mladej literárnej vedy Pospíšil, Ivo | pdficon
152-153 [Škarka, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví] Kopecký, Milan | pdficon
153-156 [Janáčková, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku] Kudrnáč, Jiří | pdficon
157-158 Slavjanskije kuľtury [i.e. kul'tury] i mirovoj kuľturnyj [i.e. kul'turnyj] process : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii UNESCO [i.e. JUNESKO] Dorovský, Ivan | pdficon
158-159 Kliment Ochridski : studii Dorovský, Ivan | pdficon
159-160 [Koneski, Blaže. Makedonskiot XIX vek : jazični i knižnovno-istoriski prilozi] Dorovský, Ivan | pdficon