Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná [1970]-1971, roč. 19-20, č. D17-18

Obrázek
Rok
[1970]-1971
Rok vydání
1971
Stati
Page Title
[7]-20 Karel Havlíček, církev a náboženství : (k problematice Epištol kutnohorských) Jeřábek, Dušan | pdficon
[21]-44 Polská romantická poezie v překladech Františka Halase Švandová, Blanka | pdficon
[45]-60 Dobrovský a Kazinczy : (k typologii českého a maďarského kulturně politického a literárního vývoje na přelomu 18. a 19. století) Pražák, Richard | pdficon
[61]-78 K problému tak zvané věrnosti filmových adaptací Rajnošek, Leo | pdficon
[79]-92 K otázce vnitřních předpokladů ilyrského hnutí v charvátské literární tradici Kudělka, Viktor | pdficon
[93]-118 Makedonská lidová slovesnost v Čechách Dorovský, Ivan | pdficon
[119]-140 Sechs Erzählungen aus den Gesta Romanorum nach einer Brünner Handschrift aus dem Jahre 1455 Zatočil, Leopold | pdficon
[141]-166 Recepce A.S. Gribojedova v českém prostředí Kšicová, Danuše | pdficon
[167]-176 Cмex - дeлo нe шyтoчнoe! Mikulášek, Miroslav | pdficon
[177]-186 Náčrt vývoje běloruské literární vědy Krhoun, Mečislav | pdficon
[187]-196 Přirovnání v Proustově Hledání ztraceného času Fryčer, Jaroslav | pdficon
Rozhledy
Page Title
[197]-204 Wollmanova kniha o problematice slovanství Krystýnek, Jiří | pdficon
[205]-212 Theatralia et cinematographica Novák, Otakar | pdficon
[213]-215 Problematika slovensko-maďarských literárních vztahů Pražák, Richard | pdficon
[216]-222 Zur älteren und neuesten Saga-Literatur Zatočil, Leopold | pdficon
[223]-227 O polské literatuře doby osvícenské Pelikán, Jarmil | pdficon
[228]-230 Německý spis o staročeském Tristanovi Kopecký, Milan | pdficon
[231]-233 Herec o své profesi Závodský, Artur | pdficon
[234]-240 Réalités de Charles Péguy Novák, Otakar | pdficon
[241]-246 Originalidad y sinceridad trovadoresca Hala, Arnold | pdficon
Materiály
Page Title
[247]-248 Пoтepянныe пиcьмa pyccкиx пиcaтeлeй Mandát, Jaroslav | pdficon
Dokumenty
Page Title
[249]-254 Projev na vědeckém matiné filosofické fakulty UJEP v Brně, konaném 25. listopadu 1970 k 300. výročí úmrtí J.A. Komenského Kopecký, Milan | pdficon
Recenze
Page Title
[255]-256 [Bukáček, Josef. Vrchlického překlady z Danta] Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
257-258 [Urbanec, Jiří. Mladá léta Petra Bezruče] Závodský, Artur | pdficon
258-259 Kosmasa Kronika Czechów Pelikán, Jarmil | pdficon
259-260 Frantowe prava Pelikán, Jarmil | pdficon
260-261 [Грицай, М.С. Українська література XVI-XVIII ст. і фольклор] Krhoun, Mečislav | pdficon
261-262 [Rákos, Petr. Rhytm and metre in Hungarian verse] Pražák, Richard | pdficon
262-264 [Drugovac, Miodrag. Podvižno ogledalo] Dorovský, Ivan | pdficon
264-266 Садружнасць літаратур Krhoun, Mečislav | pdficon
266-268 [Richter, Lukas. Der Berliner Gassenhauer] Beneš, Bohuslav | pdficon
268-269 [Ovsjannikov, Jurij. Lubok - The lubok] Beneš, Bohuslav | pdficon
269-270 [Collet, Jean. Jean-Luc Godard] Rajnošek, Leo | pdficon
270-271 [Lacassin, Francis. Louis Feuillade] Rajnošek, Leo | pdficon
271-273 [Csató, Edward. Leon Schiller] Pelikán, Jarmil | pdficon
Zprávy
Page Title
[274]-276 Za Karlem Štěpaníkem Tichý, Aleš | pdficon
276 Konference o národním obrození v Podorlicku Pražák, Richard | pdficon
Výměna
Page Title
[277]-293 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon