Skriptorium olomoucké : k počátkům písařské tvorby v českých zemích

Název: Skriptorium olomoucké : k počátkům písařské tvorby v českých zemích
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství
Rok vydání
1960
Rozsah
299 s., [14] s. obr. příl.
Edice
  • Spisy University v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Brunensis, Facultas philosophica; sv. 67 [i.e. 65]
Jazyk
česky
latinsky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 101954
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Přílohy
Chapter number Title Custom text
Přílohy Flodr, Miroslav PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–19
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
I. | Olomoucké biskupství a kapitula za episkopátu Jindřicha Zdíka | 21–30
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
II. | Knihovna a archiv olomoucké kapituly | 31–44
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
III. | Paleografický rozbor písemností skriptoria | 45–106
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
IV. | Písaři a jejich činnost | 107–119
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
V. | Věcný rozbor písemností skriptoria | 120–153
Flodr, Miroslav
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 154–161
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Exkurs I. | Olomoucká kapitulní knihovna a její inventáře na počátku 15. stol. | 162–183
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Exkurs II. | Počátky organisace kapitulního archivu olomouckého | 184–224
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Příloha A | Přehled činnosti písařů olomouckého skriptoria | 225–228
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Příloha B | Obsah písemností skriptoria | 228–273
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam častěji užité literatury | 274–277
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Оломоуцкий скрипторий : (к вопросу о начале письменности в чешских землях) | 278–288
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Das Olmützer Skriptorium : (zu den Anfängen der Schreiberproduktion in den böhmischen Ländern) | 289–299
Flodr, Miroslav
PDF