Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce

Název: Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2003
Rozsah
264 s., viii s. obr. příl. :
Edice
  • Knižnice Matice moravské; sv. 11
  • Paginae historiae mediaevalis. Series II, Historica = Stránky středověké historie. Series II, Historica; 2
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 348
ISBN
8021032405 (Masarykova univerzita)
8086488101 (Matice moravská)
Jazyk
česky
latinsky
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 141410
Předmětová hesla
Poznámka
  • Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy.
  • Část. latinský a německý text a německé resumé.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Obrazová příloha
Chapter number Title Custom text
Obrazová příloha | i–viii
Martínková, Lenka
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | [7]–10
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
1. | Přehled dosavadního bádání o konfirmačních a konsensních listinách | 11–13
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Konfirmační listiny vydané v letech 1310 až 1411 příslušníky lucemburské dynastie pro moravské příjemce | 14–55
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Konsensní listiny vydané příslušníky lucemburského rodu pro příjemce z Moravy v letech 1310 až 1411 | 56–78
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Listiny, vyskytující se ve zkoumaných konfirmacích z lucemburské doby jako tzv. inserty | 79–88
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Vývoj studovaného listinného materiálu; proměny jeho vnějších a vnitřních znaků a slohu se zvláštním zřetelem k vybraným formulářovým sbírkám | 89–129
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Význam, funkce a společenské uplatnění konfirmačních a konsensních listin Lucemburků pro moravské příjemce v moravské pozdně středověké společnosti | 130–175
Martínková, Lenka
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 176–181
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použitých zkratek | 182–183
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
Bibliografická příloha | 184–197
Martínková, Lenka
PDF
hidden-section Přílohy
Chapter number Title Custom text
Přílohy | 198–258
Martínková, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
Die landesherrlichen Konfirmations- und Konsensurkunden aus der Luxemburgerzeit für mährische Empfänger | 259–264
Martínková, Lenka
PDF