1

Title: Studia paedagogica
Rok: 2009
Ročník: 14
Číslo: 1
Název čísla
Lidé ve škole a jejich vztahy
Rok vydání
2009
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [7]–12
Švaříček, Roman
PDF
Stati – Studies
Title Document
"...daj mi rúčku, ty sa usmej, budeme sa spolu hrať" – telesné performácie ako interakčný faktor v sociálnych vzťahoch detí | [13]–26
Kaščák, Ondrej
PDF
Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy | [27]–51
Šeďová, Klára
PDF
Kolegiální vztahy a zapojení učitelů do rozvoje školy | [53]–66
Stanković, Dejan
PDF
Spolupráce učitelů: od větší k menší neznámé | [67]–86
Kasíková, Hana; Dubec, Michal
PDF
Pomluvy jako mikropolitická strategie učitelů základní školy | [87]–108
Švaříček, Roman
PDF
Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol | [109]–126
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin
PDF
Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách - přehled relevantních výzkumů | [127]–145
Lukas, Josef
PDF
Studentské práce – Students' works
Title Document
Nový pohled na fenomén soutěže (nejen) ve školním prostředí | [147]–164
Knotková, Barbora
PDF
Genderové stereotypy v pedagogické komunikaci v mateřské škole | [165]–177
Doležalová, Lucie
PDF
Metoda soutěžní debaty v české škole | [179]–188
Krutilová, Kamila
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Diskurz(y) školní třídy z různých perspektiv | [189]–193
Makovská, Zuzana
PDF