K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků

Název: K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků
Variantní název:
  • К теоретическим вопросам сравнительной стилистики славянских языков
    • K teoretičeskim voprosam sravnitel'noj stilistiki slavjanskich jazykov
  • Zu theoretischen Fragen der vergleichenden Stilistik der slawischen Sprachen
    • K teoretičeskim voprosam sravnitel'noj stilistiki slavjanskich jazykov
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. [93]-106
Rozsah
[93]-106
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.