U8

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Rok: 2003
Ročník: 51
Číslo: U8
Rok vydání
2003
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-3120-4
Obor
Pozitivní témata a nálezy v pedagogice a v pedagogickém výzkumu – Positive themes and findings in educational science and educational research
Title Document
Editorial | [7]–9
PDF
Mateřství jako pozitivní hodnota a žitý svět | [11]–27
Šeďová, Klára
PDF
Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje | [29]–39
Valenta, Josef
PDF
Učitel jako zdroj sociální opory pro žáky a studenty | [41]–54
Mareš, Jiří
PDF
Učitel na cestě inovací | [55]–71
Kasíková, Hana
PDF
Cesta k žiakovi : situačné vyučovanie | [73]–85
Gavora, Peter; Kissová, Silvia
PDF
K základům úspěchu v řízení škol - o práci ředitelů škol s vizí | [87]–102
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Zounek, Jiří
PDF
O školách, v nichž jsou rodiče i ředitelé spokojeni se vzájemnou spoluprací | [103]–116
Rabušicová, Milada; Trnková, Kateřina; Šeďová, Klára; Čiháček, Vlastimil
PDF
Zpráva o výzkumu – Research report
Title Document
Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty | [117]–125
Pol, Milan; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr
PDF
Studentské práce – Student studies
Title Document
Hra, prožitek a spolupráce v současné pedagogice | [127]–133
Rychecká, Petra
PDF
Kooperace ve škole s prvky Daltonského plánu | [135]–141
Chytková, Jarmila
PDF
Témata výchovy, školství a vzdělávání v díle redaktorů Lidových novin Eduarda Basse a Karla Poláčka v meziválečném období | [143]–147
Šebková, Jitka
PDF
Škola v čečenských uprchlických táborech | [149]–154
Kučerová, Eva
PDF
Zprávy z konferencí – Conferences
Title Document
Čím dnes žije poradenský svět? | [155]–157
Hloušková, Lenka
PDF
Nové pohledy na dílo Eduarda Sprangera | [159]–160
Zounek, Jiří
PDF
Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference? | [161]–163
Novotný, Petr
PDF
Konference: Študentské fórum 2002 | [165]–166
Skutil, Martin
PDF
Medailony – Profiles
Title Document
Za profesorem Lubomírem Mojžíškem | [167]–168
Řehořková, Marie
PDF
Životní jubileum docentky Marie Řehořkové | [169]–170
Pol, Milan
PDF