Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1955, roč. 4, č. A3

Obrázek
Rok
1955
Rok vydání
1955
Články
Page Title
[5]-10 Основной словарный фонд и родство языковых семей Lamprecht, Arnošt | pdficon
[11]-21 Ke genezi slovesné flexe v jazycích indoevropských. Část druhá Erhart, Adolf | pdficon
[22]-35 Verbes slaves pour désigner les cinq sens Machek, Václav | pdficon
[36]-41 Poznámky k vyjádření posesivity u zájmen 3. osoby v češtině Večerka, Radoslav | pdficon
[42]-48 K postavení kopaničářských dialektů mezi nářečími východomoravskými Chloupek, Jan; Studnička, Alois | pdficon
[49]-62 K problémům dvou spisovných jazyků v Norsku Michl, Josef B. | pdficon
[63]-77 Some thoughts on the so called complex condensation in modern English Vachek, Josef | pdficon
[78]-94 Od pojmenování ke změně významu Ducháček, Otto | pdficon
[95]-101 Kapitola ze srovnávací fonetiky dětské řeči Ohnesorg, Karel | pdficon
Z prací ústavů
Page Title
[102]-103 Jazykověda na brněnské katedře západoevropské filologie a fonetiky v prvém poválečném desítiletí Vachek, Josef | pdficon
103-108 Činnost jazykovědných členů katedry v desítiletí 1945-1955 Pantůčková, Lidmila | pdficon
Diskuse
Page Title
[109]-111 K sociálnemu miestopisu Stanislav, Ján; Gregor, Alois | pdficon
Referáty a recense
Page Title
[112]-113 [Trypućko, Józef. Le pluriel dans les locutions adverbiales de temps et de lieu en slave] Bauer, Jaroslav | pdficon
113-118 [Славянская филология: сборник статей. Под редакцией профессора С.Б. Бернштейна] Grepl, Miroslav | pdficon
Zprávy
Page Title
[119]-121 Polská příručka ke studiu slovanských jazyků Večerka, Radoslav | pdficon
121-[122] Práce ruského slavisty Rudolfa Fischera Zatočil, Leopold | pdficon