Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1998, roč. 47, č. A46

Obrázek
Rok
1998
Rok vydání
1998
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-1796-1
Stati
Page Title
[5]-25 Indo-European "two" Blažek, Václav | pdficon
[27]-38 Benennungen des Keulen-Bärlapps in den slavischen Sprachen Havlová, Eva | pdficon
[39]-43 Zwei Bemerkungen zur germanichen Sozialterminologie Vykypěl, Bohumil | pdficon
[45]-49 Otázka staroevropského původu hydronyma Olše Šefčík, Ondřej | pdficon
[51]-59 Nachricht von Miroslav : PP-Anbindung in dem russich-deutschen Maschinellen Übersetzungssystem METAL Smith, Nancy Susan; Staudinger, Bernhard | pdficon
[61]-67 Problematika klasifikace ilokučních aktů (II) Grepl, Miroslav | pdficon
[69]-75 Úvaha o hodnocení jako jevu lingvistickém Konvalinková, Ruth | pdficon
[77]-94 Frekvence vzorů českých substantiv : (na materiálu ČNK) Osolsobě, Klára; Pala, Karel; Rychlý, Pavel | pdficon
[95]-100 K otázce sémiologického typu českého imperativu Romportl, Simeon | pdficon
[101]-106 Deminutiva ve frazeologických přirovnáních Rusínová, Zdenka | pdficon
[107]-112 Uplatnění formální deminuce v tvorbě lidových jmen rostlin Hladká, Zdeňka | pdficon
[113]-120 Zájmena a zájmenná příslovce jako intenzifikační prostředky ve složených intenzifikovaných výrazech Cvejnová, Jitka | pdficon
[121]-130 Ke klasifikaci genitivu adnominálního Karlík, Petr | pdficon
[131]-141 Příspěvek k poznání vývoje spojovacích prostředků vytvořených od výrazu brže Kosek, Pavel | pdficon
[143]-150 O některých tendencích při tvoření nových podstatných jmen označujících osoby v bulharštině a češtině Avramova, Cvetanka | pdficon
[151]-159 K zradnostiam v blízkopríbuzných jazykoch Bartáková, Jarmila | pdficon
[161]-168 K otázce konkurence grafických kódů v ruském publicistickém textu Gazda, Jiří | pdficon
[169]-173 К локализации явлений, событий, процессов во времени: (на материале русского и чешского языков) Žaža, Stanislav | pdficon
[175]-184 К семантическому анализу степеней сравнения в русском и чешском языках Brandner, Aleš | pdficon
[185]-197 Нация и культура Myronova, Halyna | pdficon
Jubilea
Page Title
[199]-200 Padesát let výuky nizozemštiny na Masarykově univerzitě Solařová-Montijn, Erika | pdficon
201-202 Odešel Oswald Szemerényi Blažek, Václav | pdficon
Bibliografie
Page Title
[203]-205 Soupis prací Jana Chloupka od roku 1988 | pdficon
206-208 Soupis prací Radoslava Večerky sestavený u příležitosti jeho 70. narozenin Skalka, Boris | pdficon
Recenze
Page Title
[209]-211 [Szemerényi, Oswald J.L. Introduction to Indo-European linguistics] Blažek, Václav | pdficon
211-215 [Daneš, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí] Šlosar, Dušan | pdficon
215-219 [Žena - jazyk - literatura: sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996. Sestavila Dobrava Moldanová] Nekula, Marek | pdficon
219-220 [Svozilová, Naďa; Jirsová, Anna; Prouzová, Hana. Slovesa pro praxi: valenční slovník nejčastějších českých sloves] Grepl, Miroslav | pdficon
220-222 [Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar] Janyšková, Ilona | pdficon
222-224 [Dorovský, Ivan. Makedonci žijí mezi námi] Karlíková, Helena | pdficon
224-226 [Grochowski, M. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów] Pastyřík, Svatopluk | pdficon
226-227 [Бенедиктов, Н.А.; Бенедиктова, Н.С.; Базурина, Е.Н. Словарь русской истории] Brandner, Aleš | pdficon
228-230 [Пачаи, Имре. Ареальные аспекты парных слов в русском языке] Myronova, Halyna | pdficon