1

Title: Opera Slavica
Rok: 2001
Ročník: 11
Číslo: 1
Rok vydání
2001
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Структура творческого акта в русском литературном авангарде (1910-е - начало 1920-ых гг.) | 1–9
Tyryškina, Jelena Viktorovna
PDF
Религиозно-философская позиция М.А. Булгакова в романе Мастер и Маргарита | 10–19
Zločevskaja, Alla Vladimirovna
PDF
О белорусских студенческих изданиях в межвоенной Чехословакии | 20–29
Čmarova, Marina Ivanovna
PDF
Zprávy – materiály – kronika
Title Document
K životnímu jubileu profesora Zahrádky | 30–32
Richterek, Oldřich
PDF
XV-е Оломоуцкие дни русистов | 32–34
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena
PDF
Příprava Mezinárodního kongresu slavistů v Lublani (2003) | 34
Pospíšil, Ivo
PDF
Banskobystrická konference o romantismu | 35–36
Dohnal, Josef
PDF
Успехи Института славистики (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) | 36–38
Lepilová, Květuše
PDF
Przybyszewski v Poznani | 38–39
Všetička, František
PDF
Biografie jednajících postav v Evženu Oněginovi | 39–42
Měšťan, Antonín
PDF
Jeden den Marie Christoforovny : (A. Vasiljevová, Moja Marusečka; zamyšlení na způsob "recenze s ukázkami") | 42–49
Trösterová, Zdeňka
PDF
Recenze
Title Document
Rusko patří do Evropy | 50–51
Pospíšil, Ivo
PDF
Нови хоризонти на компаративната наука: ("Меѓулитературните центризми во литературните на Централна Европа") | 51–54
Ǵurčinov, Milan
PDF
Slovenský Puškin | 54–55
Pospíšil, Ivo
PDF
[Benediková, Ľudmila. Štruktúra a informačné parametre ruskej a slovenskej grafiky] | 55–57
Mikluš, Michal
PDF
[Данилевский, Р.Ю. Пушкин и Гете: сравнительное исследование] | 57–59
Pospíšil, Ivo
PDF
O snění v životě lidském | 59–60
Matyušová, Zdeňka
PDF
Nad koncepcemi člověka a poetikou současné ruské prózy : (Ke studiím Galiny Bínové) | 61–62
Lepilová, Květuše
PDF
[Waegemans, E.: Peter de Grote in de Oostenrijkse Nederlanden] | 62–63
Měšťan, Antonín
PDF
Glosa o užitečné čítance | 64
Zahrádka, Miroslav
PDF
Vyvážený kompromis | 64–65
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovenská kritika básnického překladu | 65–67
Pospíšil, Ivo
PDF