Opera Slavica 2001, vol. 11, iss. 1

Image
Year
2001
Publication year
2001
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-9 Структура творческого акта в русском литературном авангарде (1910-е - начало 1920-ых гг.) Tyryškina, Jelena Viktorovna | pdficon
10-19 Религиозно-философская позиция М.А. Булгакова в романе Мастер и Маргарита Zločevskaja, Alla Vladimirovna | pdficon
20-29 О белорусских студенческих изданиях в межвоенной Чехословакии Čmarova, Marina Ivanovna | pdficon
Zprávy – materiály – kronika
Page Title
30-32 K životnímu jubileu profesora Zahrádky Richterek, Oldřich | pdficon
32-34 XV-е Оломоуцкие дни русистов Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena | pdficon
34 Příprava Mezinárodního kongresu slavistů v Lublani (2003) Pospíšil, Ivo | pdficon
35-36 Banskobystrická konference o romantismu Dohnal, Josef | pdficon
36-38 Успехи Института славистики (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) Lepilová, Květuše | pdficon
38-39 Przybyszewski v Poznani Všetička, František | pdficon
39-42 Biografie jednajících postav v Evženu Oněginovi Měšťan, Antonín | pdficon
42-49 Jeden den Marie Christoforovny : (A. Vasiljevová, Moja Marusečka; zamyšlení na způsob "recenze s ukázkami") Trösterová, Zdeňka | pdficon
Recenze
Page Title
50-51 Rusko patří do Evropy Pospíšil, Ivo | pdficon
51-54 Нови хоризонти на компаративната наука: ("Меѓулитературните центризми во литературните на Централна Европа") Ǵurčinov, Milan | pdficon
54-55 Slovenský Puškin Pospíšil, Ivo | pdficon
55-57 [Benediková, Ľudmila. Štruktúra a informačné parametre ruskej a slovenskej grafiky] Mikluš, Michal | pdficon
57-59 [Данилевский, Р.Ю. Пушкин и Гете: сравнительное исследование] Pospíšil, Ivo | pdficon
59-60 O snění v životě lidském Matyušová, Zdeňka | pdficon
61-62 Nad koncepcemi člověka a poetikou současné ruské prózy : (Ke studiím Galiny Bínové) Lepilová, Květuše | pdficon
62-63 [Waegemans, E.: Peter de Grote in de Oostenrijkse Nederlanden] Měšťan, Antonín | pdficon
64 Glosa o užitečné čítance Zahrádka, Miroslav | pdficon
64-65 Vyvážený kompromis Pospíšil, Ivo | pdficon
65-67 Slovenská kritika básnického překladu Pospíšil, Ivo | pdficon