Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická 1998-1999, roč. 47-48, č. N3-4

Obrázek
Rok
1998-1999
Rok vydání
2000
ISSN
1211-6335
ISBN
80-210-2348-1
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-9 Jubilaeum professoris historiae antiquae Bednaříková, Jarmila | pdficon
[11]-28 Two Greek words of a foreign origin : I. ἐλέφᾱς, II. φοῖνιξ Blažek, Václav | pdficon
[29]-38 Formování jazykové situace v předhistorické a protohistorické Itálii : diachronický pohled Bartoněk, Antonín | pdficon
[39]-50 Jazyky staré Itálie Urbanová, Daniela | pdficon
[51]-62 Königtum bei den Oskern? Cappelletti, Loredana | pdficon
[63]-67 Il prosimetrum nella paradossografia greca Bartoňková, Dagmar | pdficon
[69]-73 Fragment du sarcophage constantinien de Saint-Bertrand de Comminges et ses parallèles stylistiques Pardyová, Marie | pdficon
[75]-100 Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri (Cap. VII. De avibus, Cap. VIII. De minutis volatilibus) Fuksová, Jana | pdficon
[101]-113 Suger : De rebus in administratione sua gestis Adámková, Iva | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[115]-117 [Vergilius. Vergiliovy eklogy. Komentář a překlad Helena Kurzová] Maroušková, Vladimíra | pdficon
117-118 [La letteratura di consumo nel mondo greco-latino: atti del convegno internazionale, Cassino, 14-17 settembre 1994. A cura di Oronzo Pecere e Antonio Stramaglia] Bartoňková, Dagmar | pdficon
119 [Beck, Hans-Georg. Das byzantinische Jahrtausend] Dostálová, Růžena | pdficon
120 [Zemlička, Josef. Čechy v době knížecí: (1034-1198)] Manová, Andrea | pdficon
120-122 [Die Register Innocenz' III. Bd. 7. Pontifikatsjahr, 1204/1205: Texte und Indices.] Krmíčková, Helena | pdficon
122-123 [Sousedík, Stanislav. Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa] Krúpová, Andrea | pdficon
123 [Hugo de Saint Victore. De tribus diebus = O třech dnech] Adámková, Iva | pdficon
123-125 [Petrů, Eduard. Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře] Nechutová, Jana | pdficon
125-126 [Tříška, Josef. Latinitas bohemica: výbor z latinské literatury českých zemí] Mazáčová, Pavlína | pdficon
126-128 [Marsina, Richard. Legendy středověkého Slovenska] Baránková, Drahomíra | pdficon
128-129 [Kraus, Jiří. Rétorika v evropské kultuře] Mazáčová, Pavlína | pdficon