Holata, Lukáš

Varianty jmen:

Holata, Lukáš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Holata, Lukáš. Příspěvek k možnostem studia sídelních forem a mikroreliéfu raně středověkých vesnic v lesním prostředí. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 373–385.

Článek
Vařeka, Pavel; Holata, Lukáš; Rožmberský, Petr; Schejbalová, Zdeňka. Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 319–342.

Článek
Vařeka, Pavel; Rožmberský, Petr; Holata, Lukáš; Schejbalová, Zdeňka. Vesnické zázemí středověké Nové Plzně. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 289–318.

Článek
Vařeka, Pavel; Holata, Lukáš; Přerostová, Hana; Švejnoha, Josef. Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj). Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 85–100.