Holata, Lukáš

Name variants:

Holata, Lukáš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Holata, Lukáš. Příspěvek k možnostem studia sídelních forem a mikroreliéfu raně středověkých vesnic v lesním prostředí. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 373–385.

Article
Vařeka, Pavel; Holata, Lukáš; Rožmberský, Petr; Schejbalová, Zdeňka. Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 319–342.

Article
Vařeka, Pavel; Rožmberský, Petr; Holata, Lukáš; Schejbalová, Zdeňka. Vesnické zázemí středověké Nové Plzně. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 289–318.

Article
Vařeka, Pavel; Holata, Lukáš; Přerostová, Hana; Švejnoha, Josef. Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj). Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 85–100.