Kuča, Martin

Varianty jmen:

Kuča, Martin (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Článek
Trampota, František; Kuča, Martin. Brno-Žebětín – "Na Drdi" : Neolitická lokalita v kontextu Brněnska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, roč. 58-59, č. M14-15, s. 87–112.

Článek
Milo, Peter; Zeman, Jan; Kuča, Martin. Geofyzikální průzkum lengyelského rondelu v Milovicích, okr. Břeclav. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. 55–67.

Článek
Prokeš, Lubomír; Procházková, Markéta; Kuča, Martin; Parma, David; Fojtík, Pavel; Humpola, David. Identifikace tmavých smolných hmot z neolitických nálezů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, roč. 58-59, č. M14-15, s. 113–130.

Článek
Kuča, Martin; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr; Vokáč, Milan. Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. 95–120.

Článek
Kuča, Martin. Nález pokličky se zdobenou zoomorfní rukojetí ze Žebětína, okr. Brno-město. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, roč. 52-53, č. M8-9, s. 256–257.

Článek
Kuča, Martin. Neolitické osídlení jižní části Boskovické brázdy. Současný stav poznání podle průzkumu v letech 1999–2006. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2007-2008, roč. 56-57, č. M12-13, s. 23–48.

Článek
Kuča, Martin; Žákovský, Petr; Smíšek, Kamil. Nové neolitické sídliště šáreckého stupně u Veverské Bítýšky, okr. Brno-venkov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, roč. 51, č. M7, s. 155–160.

Článek
Kuča, Martin. Nové neolitické sídliště u Hvozdce, okr. Brno-venkov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, roč. 52-53, č. M8-9, s. 253–256.

Článek
Matoušek, Jakub; Kuča, Martin; Prokeš, Lubomír; Štohandlová, Jitka. Příspěvek k metodice povrchového sběru: povrchová prospekce mikroregionu povodí říčky Únanovky : předběžná analýza výsledků. Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 1, s. 51–69.

Článek
Milo, Peter; Kuča, Martin; Zeman, Jan. Průzkum mladoneolitického rondelu v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 2, s. 65–76.

Kapitola
Kuča, Martin. Sídliště fáze IC kultury s moravskou malovanou keramikou v Mokré u Brna, okr. Brno-venkov. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. 2008, s. 36–41.

Článek
Rebrošová, Petra; Kuča, Martin; Uhlířová, Hana. Velatice : ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 2, s. 3–64.